Austrotherm EPS (Beyaz) – Asmolen EPS

Tanım:

Genleştirilmiş Polistiren sert köpükten üretilen, kapalı gözeneklere sahip, beyaz renkli, en az 30kpa basma dayanımına, 50kpa bükme dayanımına sahip EPS Asmolen dolgu ürünüdür.

Kullanım Alanı :

Bina inşaatlarında statik hesaplara uygun olarak beton döşemelerde dolgu malzemesi olarak döşeme ağırlığını düşürmek amaçlı kullanılır.

Özellikler :

Alçı Sıvalı ve Alçı Panelli döşeme sistemi ile birlikte uygulandığında, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen Yangın Dayanım Sınıfı süreleri ve zor alevlenici B-S1-d0 Yangın Tepki Sınıfı belgelerine sahiptir. Asmolen EPS Ulusal Teknik Onay belgesine sahiptir.

Teknik Özellikleri:

Ürün Tipi                                 : Asmolen EPS

Renk                                        : Beyaz

Yoğunluk                                  : 10 kg/m3 ± 1

Kalınlık                                    : 23cm ve üzeri

Ebat                                         : 50x100cm

Kenar Şekli                              : Düz

Hücre içeriği                            : Hava %98, %2 Polistren

Su Buharı Difüzyon Değeri      :  µ (mü) = 20-40

Basma Dayanımı                     : CS (10) 30

Boy Toleransı                          :L3

Kalıklık Toleransı                    :T2

Genişlik Toleransı                   :W3

Gönye Toleransı                     :S5

Yüzey Düzgünlüğü                 :P5

Bükme Dayanımı                    :BS 50

 

Yangın Tepki ve Yangın Dayanım Sınıfları:

Yangın Tepki Sınıfı (Asmolen EPS ürünü) : E sınıfı, (TS EN 13501-1)
Yangın Tepki Sınıfı (Alçı Sıvalı Sistem ve Alçı Panelli Sistem) : B, S1,d0 (TS EN 13501-1)
Yangın Dayanım Sınıfı (Alçı Sıvalı Sistem) : RE 90, REI 90
Yangın Dayanım Sınıfı (Alçı Panelli Sistem) : RE 120, REI 90

Kalite Belgeleri:

Ankara fabrika :  UTO  2018 /107

Dilovası fabrika : TSE /UTO /20-008

Turgutlu fabrika : TSE /UTO /21-003

Depolama Bilgileri :

Serin ve havalandırılmış, nemli olmayan bir ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığıyla temas etmesinden ve ısı kaynaklarının yakınında bulunmasından kaçınılmalıdır.

Ambalaj : PE naylon

Kullanım Şekli:

– Sahip olduğu TS EN 13501 -1 Yangın Tepki Sınıfı ve TS EN 13501- 2 Yangına Dayanım sınıflandırmalarına göre en az 23 cm ve üzeri kalınlıklarda kullanılabilir.

– Döşemelerde EPS asmolenin üstü en az 2 cm kalınlığında şap tabakası ile örtülmüş olmalıdır.

– Betonarme veya betonarme-çelik kompozit elemanların yangına karşı dayanıklı olabilmesi için, içindeki çelik profil veya donatının en dışta kalan kısımları olan pas payının döşemelerde en az 2,5 cm. kalınlığında beton ile kaplanmış olması gerekmektedir.

– Su, elektrik, ısıtma ve havalandırma tesisatı ile benzeri tesisatların döşemeden geçmesi halinde, tesisat çevresi, açıklık kalmayacak şekilde en az döşeme yangın dayanım süresi kadar, yangın ve duman geçişine karşı yalıtılmış olmalıdır.

– Bölmelerde yangın yalıtımı amacıyla, EPS asmolen, duvarların veya bölmelerin dike

Önerilen Döşeme Sistemleri:

Bu ürünün, aşağıdaki döşeme sistemlerinde belirtildiği şekilde ve TSE-UTO-RD011’e uygun olarak kullanılmasını öneririz.

Talep Formu

    Benzer Ürünler