Bitümlü Likit Su Yalıtım Ürünleri – Bitümento BT2K 500

Polimer modifiye Bitüm esaslı, iki bileşenli, fırça kıvamında, elyaf takviyeli, esnek, solvent içermeyen, çimento ve kauçuk içeren Su Yalıtım Malzemesi

Avantajları

 • Hızlı ve kolay uygulanır.
 • Tüm mineral yüzeylere uygulanabilir.
 • Yüksek elastikiyete ve çatlak köpruleme özelliğine sahiptir.
 • Mikroorganizmalardan ve agresif yer altı sularından etkilenmez.
 • Yatay ve düşey zeminlerde, kuru ve hafif nemli yüzeylerde, esnek, örtücü ve kesintisiz bir asfalt tabakası oluşturur.
 • Su bazlı olduğu için çevreye zarar vermez. Kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
 • Uygulandığı alana çok iyi aderans ettiği için, ayrılma veya kabarma gibi problemler yaşanmaz.

Kullanım Yerleri

 • Beton, taş, biriket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin su izolasyonunda,
 • Temel ve bodrumlarda, perde duvarlarda,
 • Banyo, mutfak,duş, tuvalet gibi ıslak hacimler,
 • Balkonlarda kaplama (örn. seramik)altında.

Teknik Özellikler

Esası                       : Polimer modifiye bitüm
Kıvam                     : Fırça kıvamı
Yoğunluk               : 1,02 kg/lt
Karışımın katı madde oranı: Ort. 70 %
Çalışma süresi      : 1-2 saat
Kuruma süresi      : 24 saat
Daimi kuruma süresi: 3 gün

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve yüzeye yapışmayı engelleyici kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeydeki bozukluklar uygun bir tamir harcı ile veya BT2K 500 ile sıyırma kat uygulaması yapılarak düzeltilmeli, yatay ve düşey köşelerde pah yapılmalıdır. Bitümer Astar 1:2 veya BT2K500 ün sıvı bileşeni ve/veya karışım harcı 1:5 oranında su ile inceltildikten sonra astar olarak uygulanabilir.

Uygulama Şekli

Kovadaki likit bileşen düşük devirli (400 devir/dk) bir karıştırıcı ile karıştırılırken, torbadaki toz bileşen kovadaki sıvı bileşenin içerisine yavaş yavaş eklenerek homojen, topaksız bir karışım elde edinceye kadar karıştırılmalıdır. Daha önce uygulanmış olan astar kuruduktan sonra, hazırlanan harç fırça ile 2 kat halinde uygulanmalıdır. İlk katın kürünü alması beklenmeli ve diğer katın uygulamasına daha sonra başlanmalıdır. Büyük alanlarda, yatay-düşey birleşim yerlerinde mekanik özelliklerini arttırmak amacıyla ve çatlakların köprulenmesi için 50-100 gr/m2′lik fibrocam veya file kullanılması önerilir.

Hazırlanan karışım hava sıcaklığına bağlı olarak 1-2 saat içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama yapılan yüzey 48 saat süreyle yağmur, 72 saat donmaya karşı korunmalıdır. Çok sıcak havalarda uygulama yapılmasından kaçınılmalı ve uygulamadan sonra kaplama, direk güneş ışığından korunmalıdır. BT2K 500 uygulanmış temel perde duvarları üzerine, uygun drenaj plakaları ve ısi yalıtım levhaları ile koruma uygulaması yapılmadan toprak dolgusu yapılmamalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar:

Uygulama +2 °C / +35°C arasında yapılmalıdır. Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
Donmuş veya don tehlikesi olan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
Karışım sadece ürünün kendi sıvı ve toz bileşenleri ile yapılmalı, kesinlikle su ilave edilmemelidir.
Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.

Tüketim

Uygulamanın yapıldığı yüzeyin durumu ve yalıtım katmanının maruz kalacağı su basıncına göre değişkenlik göstermekle birlikte;
Zemin nemi ve basınçsız suya maruz alanlar: 3 mm kuru film kalınlığı   min. 4,5kg/m2
Basınçlı suya maruz alanlar: 4 mm kuru film kalınlığı   min.6,0kg/m2  (cam elyaf donatı filesi ile)

Ambalaj

Likit ve toz bileşenleri 32 kg’lık plastik kovada (Likit: 24 kg, Toz:8 kg)

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Kuru bir yerde saklanmalı, güneş ve dondan korunmalıdır.
Raf ömrü: Açılmamış orijinal ambalajında 12 ay.
Üretim tarihi ambalajın üzerindedir.

Uyarılar

Toz bileşen çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır.
Eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
Cilde ve göze teması halinde bol su ve sabun ile yıkanmalı, göz temasında hemen doktora başvurulmalıdır.
Boş ambalajlar içmesuyu ve gıda maddesi depolamak için kullanılmamalıdır.

Talep Formu

  Benzer Ürünler