Bitümlü Likit Su Yalıtım Ürünleri – Bitümento BT2K 600 Plus

Polimer modifiye, bitüm-kauçuk esaslı, iki bileşenli, su yalıtım malzemesi

Avantajları

 • Hızlı ve kolay uygulanır.
 • Tüm mineral yüzeylere uygulanabilir.
 • Yüksek elastikiyete ve çatlak köpruleme özelliğine sahiptir.
 • Mikroorganizmalardan ve agresif yer altı sularından etkilenmez.
 • Yatay ve düşey zeminlerde, kuru ve hafif nemli yüzeylerde, esnek, örtücü ve kesintisiz bir asfalt tabakası oluşturur.
 • Su bazlı olduğu için çevreye zarar vermez. Kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
 • Uygulandığı alana çok iyi aderans ettiği için, ayrılma veya kabarma gibi problemler yaşanmaz.

Kullanım Yerleri

 • Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak,
 • Sızıntı suyuna, geçici ve sürekli su basıncına maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının korunması ve yalıtımında,
 • Çatı, mutfak, banyo vb. kuru veya hafif nemli detaylarda su yalıtım malzemesi olarak,
 • Beton, taş, tuğla, biriket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin yalıtımında,
 • Eski bitümlü örtü, asfalt vb. yalıtımların tamirinde,
 • Isi yalıtım levhalarının yapıştırılmasında,
 • Yalıtım filesi, tecrit bezi vb. donatıyla birlikte, daha yüksek basınçlı suya dayanması gereken yalıtım uygulamalarında,

Teknik Özellikleri

Esası       : Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı iki bileşenli kaplama malzemesi
Sıvı Bileşen           : polimer bitüm dispersiyonu
Toz Bileşen           : modifiye özel dolgu ve kimyasal katkılı toz
Renk       : Siyah
Form      : koyu kıvamlı sıvı
Yoğunluk               : ortalama 1,1 kg/lt
Isıya Direnci          : 100 °C
Sertleştikten sonra su geçirimsizliği EN 15820 Class W1 sınıfına göre geçirimsizdir.
Çalışma (işlenebilirlik) Süresi: 1-2 saat *
Kuruma Süresi     : min 24 saat*
Tam Kuruma Süresi: 3 gün*

* Isı derecesi ve nispi nem oranına bağlıdır.

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey, toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalıdır. Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır.

Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkartılıp, varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar Elastopast veya Elastomast ile doldurulmalı. Köşe ve kenarlara en az 4 cm çapında pah yapılmalı.

Bozuk ve kuş gözü delikli yüzeyler, karışımından yüzeye mala ile sıyırma çekilerek düzeltilmeli ve kapatılmalıdır.

5mm’den büyük bozukluklar ve perde duvarlardaki tij delikleri uygun tamir harçları ile doldurularak tamir edilmelidir.

Negatif taraftan su, su buharı ve tuz kusmaları söz konusu ise o yüzeye uygulama yapılmamalıdır.

Aşırı geçirimsiz (yüksek dayanım sınıfından) beton ve perde duvarlarda aderansı arttırmak için pürüzlendirme yapılmalıdır.

BT2K 600 PLUS kuru beton üzerine astarlanarak uygulanmalıdır.

Uygulama Şekli

 • Ortam sıcaklığı : +5 °C / +35 °C
 • Uygulanacak yüzey sıcaklığı: +5 °C / +30 °C
 • Uygulama araçları: Fırça, Rulo, Airless Spray makinası
 • Karışım oranı (ağırlıkça): sıvı bileşen: 3 toz bileşen: 1

Karıştırma:

Karışım miktarları: 24 kg sıvı bileşen 8 kg toz bileşen

Toz bileşen, sıvı bileşen içine yavaş yavaş ilave edilerek, 400-600 devir/dklık bir karıştırıcı ile 3-5 dak. , homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karıştırılan malzeme 1-2 saat içerisinde tüketilmelidir.

Astar uygulaması:

Yüzeyler;

 • 1/1 ila 1 / 2 oranları arasında (Bitümer BTR 200  / Su) veya,
 • BT2K 600 A+B karışımı %30 a kadar su ile,

İnceltilerek astar olarak kullanılırlar.

*Su ile inceltme oranları yüzey emiciliğine göre ayarlanmalıdır.

Kaplamanın Uygulanması:

Astar kuruduktan sonra fırça, rulo veya mala veya uygun püskürtme ekipmanı ile 2 – 6 mm kalınlığında uygulanır. Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve su yalıtım katmanının maruz kalacağı su basıncına göre daha fazla uygulanabilir. İki katlı uygulama yapılacaksa, ilk katın kürünü alması beklenmeli ve diğer katın uygulamasına daha sonra başlanmalıdır. Büyük alanlarda, yatay-düşey birleşim yerlerinde mekanik özelliklerini arttırmak amacıyla ve çatlakların köprulenmesi için 50-100 gr/m²’lik polyester keçe veya cam elyafı donatı ile kullanılması önerilir. Hazırlanan karışım hava sıcaklığına bağlı olarak 1-2 saat içerisinde tüketilmelidir. Uygulama aletleri uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Zamanında temizlenmemiş aletler daha sonra tiner ile temizlenebilir.

Dikkat Edilecek Hususlar:

+5°C nin altındaki sıcaklıklarda veya uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5°C ‘nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulanmamalıdır. Karışım, sadece ürünün kendi sıvı ve toz bileşeni ile yapılmalıdır. Yabancı malzemeler ilave edilmemelidir. Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Uygulanacak yüzey sıcaklığı +5°Cden az veya +30°Cden yüksek olan yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama tam olarak kuruyana kadar su, yağmur, çiğ, don ve benzerlerine karşı korunmalıdır. Kaplama, yapının ve yapı elemanlarının suyla temasta olan yüzeylerine uygulanmalıdır. Temel yalıtımı uygulamalarında, dolgu yapılmadan önce uygulama yapılan yüzey ısi yalıtım levhası, drenaj levhası veya tuğla ile mekanik tahriplerden korunmalıdır. Malzeme uygulandıktan minimum 3 gün kuruması beklenilmeli, maksimum bir hafta sonra uygulanan kaplamanın dış etkilerden korunmasının sağlanması için toprak dolgu işlemi yapılmalıdır. Toprak dolgu malzemesinin drenaj ve kaplama sistemine zarar vermeyecek şekilde seçimi ve dolgusu yapılmalıdır.

Tüketim

Neme Karşı Yalıtımda: 3 mm kalınlık için min. 3.3 kg/m2
Basınçsız Suya Karşı: 4 mm kalınlık için min. 4.4 kg/m2
Basınçlı Suya Karşı: 6 mm kalınlık için min. 6.6 kg/m2
Isi Yalıtım Levhalarının Yapıştırılmasında: min. 2 kg/m2

NOT: Tüketim miktarları uygulama detayına ve yüzey düzgünlüğüne, emiciliğine göre farklılık gösterebilir.

Ambalaj

Likit ve toz bileşenleri 32 kg.’lık plastik kovada (Likit; 24 kg., Toz; 8 kg.)

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Kuru bir yerde saklanmalı, güneş ve dondan korunmalıdır. Ürün 0°C’nin altındaki sıcaklıklarda donar. Raf ömrü, açılmamış orijinal ambalajında ve uygun depolama koşullarında 12 aydır.

Uyarılar

Toz bileşen çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır. Eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Cilde ve göze teması halinde bol su ve sabun ile yıkanmalı, göz temasında hemen doktora başvurulmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Boş ambalajlar içmesuyu ve gıda maddesi depolamak için kullanılmamalıdır. Uygulamadan sonra kullanılan aletler su ile yıkanmalıdır.

Talep Formu

  Benzer Ürünler