Bitümlü Likit Su Yalıtım Ürünleri – Bitümento BT2K 600

Bitümento BT2K 600

Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi

Avantajları

 • Hızlı ve kolay uygulanır.
 • Tüm mineral yüzeylere uygulanabilir.
 • Yüksek elastikiyete ve çatlak köpruleme özelliğine sahiptir.
 • Mikroorganizmalardan ve agresif yer altı sularından etkilenmez.
 • Yatay ve düşey zeminlerde, kuru ve hafif nemli yüzeylerde, esnek, örtücü ve kesintisiz bir asfalt tabakası oluşturur.
 • Su bazlı olduğu için çevreye zarar vermez. Kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
 • Uygulandığı alana çok iyi aderans ettiği için, ayrılma veya kabarma gibi problemler yaşanmaz.

Kullanım Yerleri

 • Temel, perde duvar ve bodrum gibi zemin altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak,
 • Sızıntı suyuna, geçici ve sürekli su basıncına maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının korunması ve izolasyonunda,
 • Çatı, mutfak, banyo vb. kuru veya hafif nemli detaylarda su yalıtım malzemesi olarak,
 • Beton, taş,tuğla, biriket,sıva,şap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda,
 • Eski bitümlü örtü, asfalt vb.yalıtımların tamirinde,
 • Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında,
 • Yalıtım filesi, tecrit bezi vb. donatıyla birlikte, daha yüksek basınçlı suya dayanması gereken izolasyon uygulamalarında,

Teknik Özellikleri

Esası                       : iki bileşenli bitüm bazlı kaplama malzemesi
Sıvı bileşen           : polimer bitüm dispersiyonu
Toz bileşen           : modifiye çimento katkılı toz
Renk                      : Siyah
Form                      : koyu kıvamlı sıvı
Yoğunluk               : ortalama 1,1 kg/lt
Isıya direnci          : 100 oC
Sertleştikten sonra su geçirimsizliği (DIN 1048): 7 bar

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey, toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalıdır. Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır.

Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkartılıp, varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar Elastopast veya Elastomast ile doldurulmalı. Köşe ve kenarlara en az 4 cm çapında pah yapılmalı. Bitümento BT2K 600 kuru beton üzerine astarlanarak uygulanmalıdır.

Uygulama Şekli

 • Ortam sıcaklığı : +5 oC / +35 oC
 • Uygulanacak yüzey sıcaklığı: +5 oC / +30 oC
 • İşlenebilirlik süresi: 1-2 saat
 • Kuruma süresi*: min. 48 saat
 • Karışım oranı (ağırlıkça):
  • sıvı bileşen: 3
  • toz bileşen: 1
 • Isı derecesi ve nispi nem oranına bağlıdır

Karıştırma:

Karışım miktarları: 24 kg sıvı bileşen, 8 kg toz bileşen

Toz bileşen, sıvı bileşen içine yavaş yavaş ilave edilerek, 400-600 devir/dk.’lık bir karıştırıcı ile 3-5 dak., homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karıştırılan malzeme 1-2 saat içerisinde tüketilmelidir.

Astar Uygulaması:

Toz ve sıvı bileşen karıştırıldıktan sonra, karışımın içerisinden 1 kg malzeme alınarak 5 lt su ilave edilir, 400/600 devir/dk’lık bir karıştırıcı ile 3-5 dk., homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır.

Bununla birlikte yüzeye, Bitümer Astar 1:2 veya Bitumento BT2K 600′ ün sıvı bileşeni 1:10 oranında; karışım harcını 1:5 oranında su ile iyice karıştırılıp inceltildikten sonra astar olarak uygulanabilir. Malzeme uygun fırça ile dengeli bir şekilde dağıtılarak yatay yüzeylerde, malzeme birikmesine izin verilmeden uygulanmalıdır. Astarın kuruması beklenmeli ve daha sonra asıl uygulamaya geçilmelidir.

Kaplamanın Uygulanması:

Astar kuruduktan sonra fırça veya mala veya uygun püskürtme ekipmanı ile 2 – 5 mm kalınlığında uygulanır.

Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve su yalıtım katmanının maruz kalacağı su basıncına göre daha fazla uygulanabilir.

İki katlı uygulama yapılacaksa, ilk katın kürünü alması beklenmeli ve diğer katın uygulamasına daha sonra başlanmalıdır. Büyük alanlarda, yatay-düşey birleşim yerlerinde mekanik özelliklerini arttırmak amacıyla ve çatlakların köprulenmesi için 50-100 gr/m²’lik fibrocam veya file ile kullanılması önerilir. Hazırlanan karışım hava sıcaklığına bağlı olarak 1-2 saat içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama aletleri uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Zamanında temizlenmemiş aletler daha sonra tiner ile temizlenebilir.

Dikkat Edilecek Hususlar:

 • +5°C’nin altındaki sıcaklıklarda veya uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5°C’nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulanmamalıdır.
 • Karışım, sadece ürünün kendi sıvı ve toz bileşeni ile yapılmalıdır. Yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
 • Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Uygulanacak yüzey sıcaklığı +5°C’den az veya +30°C’den yüksek olan yüzeylere uygulanmamalıdır.
 • Uygulama tam olarak kuruyana kadar su, yağmur, çiğ, don ve benzerlerine karşı korunmalıdır.
 • Kaplama, yapının ve yapı elemanlarının suyla temasta olan yüzeylerine uygulanmalıdır.
 • Temel yalıtımı uygulamalarında, dolgu yapılmadan önce uygulama yapılan yüzey ısi yalıtım levhası, drenaj levhası veya tuğla ile mekanik tahriplerden korunmalıdır.
 • Toprak dolgu işlemi, malzeme uygulandıktan minimum 3 gün sonra yapılmalıdır.

Tüketim

 • Neme Karşı Yalıtımda: 3 mm kalınlık için min. 3.3 kg/m2
 • Basınçsız Suya Karşı: 4 mm kalınlık için min. 4.4 kg/m2
 • Basınçlı Suya Karşı: 6 mm kalınlık için min. 6.6 kg/m2
 • Isi Yalıtım Levhalarının Yapıştırılmasında: min. 2 kg/m2

Astar olarak:

 • Sıvı bileşenin 1:10 su katılarak kullanımı: 0.20 – 0.25 kg/m2
 • Karışım harcının 1:5 su katılarak kullanımı: 0.5 – 0.8 kg/m2

NOT: Tüketim miktarları uygulama detayına ve yüzey düzgünlüğüne, emiciliğine göre farklılık gösterebilir.

Ambalaj

Likit ve toz bileşenleri 32 kg.’lık plastik kovada (Likit; 24 kg., Toz; 8 kg.)

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Kuru bir yerde saklanmalı, güneş ve dondan korunmalıdır. Ürün 0oC’nin altındaki sıcaklıklarda donar.

Raf ömrü, açılmamış orijinal ambalajında ve uygun depolama koşullarında 12 aydır.

Uyarılar

 • Toz bileşen çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır.
 • Eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Cilde ve göze teması halinde bol su ve sabun ile yıkanmalı, göz temasında hemen doktora başvurulmalıdır.
 • Boş ambalajlar içmesuyu ve gıda maddesi depolamak için kullanılmamalıdır.
 • Uygulamadan sonra kullanılan aletler su ile yıkanmalıdır.

 

Talep Formu

  Benzer Ürünler