Bitümlü Likit Su Yalıtım Ürünleri – Bitümento BT2K 750

BT2K 750, polimer modifiyeli bitüm-kauçuk esaslı, elyaf katkılı iki komponentli, solvent içermeyen bitüm emülsiyonu; esnek su yalıtım malzemesi. (TS EN 15814-W2A standardına uygundur)

Avantajları

 • Hızlı ve kolay uygulanır.
 • Tüm mineral yüzeylere uygulanabilir.
 • Yüksek elastikiyete ve çatlak köpruleme özelliğine sahiptir.
 • Mikroorganizmalardan ve agresif yer altı sularından etkilenmez.
 • Yatay ve düşey zeminlerde, kuru ve hafif nemli yüzeylerde, esnek, örtücü ve kesintisiz bir asfalt tabakası oluşturur.
 • Su bazlı olduğu için çevreye zarar vermez. Kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
 • Uygulandığı alana çok iyi aderans ettiği için, ayrılma veya kabarma gibi problemler yaşanmaz.

Kullanım Yerleri

 • Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında; su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak
 • Sızıntı suyuna, geçici ya da sürekli su basıncına maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının korunmasında, yalıtımında
 • Teras, balkon ve ıslak hacimlerde su yalıtım malzemesi olarak
 • Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin yalıtımında
 • Eski bitümlü örtü, asfalt vb. yalıtımların tamirinde
 • Yalıtım filesi, non-woven polyester keçe, tecrit bezi vb. donatıyla birlikte; daha yüksek basınçlı suya dayanması gereken yalıtım uygulamalarında.

Teknik Özellikleri

Esası: Polimer modifiyeli bitüm-kauçuk esaslı, elyaf katkılı, iki komponentli bitüm emülsiyonu kaplama malzemesidir
Sıvı bileşen: Elyaf katkılı, polimer modifiyeli bitüm kauçuk dispersiyonu
Toz bileşen: Özel dolgu ve kimyasal katkılı toz karışım
Renk: Siyah
Form: Koyu kıvamlı sıvı
Yoğunluk: Ortalama 1,1 kg/lt
Isıya direnci: 100 ˚C
Sertleştikten sonra su geçirimsizliği: TS EN 15814’e göre W2A (75 kPa)
Çalışma (işlenebilirlik) Süresi: 1-2 saat *
Kuruma Süresi: min. 24 saat*
Tam Kuruma Süresi: 3 gün*

*Isı derecesi ve nispi nem oranına bağlıdır.

Yüzey Hazırlığı

 • Uygulama yapılacak yüzey, toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı; gevşek parçalar kazınmalıdır.
 • Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır.
 • Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkartılıp, varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar Elastopast veya Elastomast ile doldurulmalıdır.
 • Köşe ve kenarlara en az 4 cm çapında pah yapılmalıdır.
 • Bozuk ve kuşgözü delikli yüzeyler, karışımdan yüzeye mala ile sıyırma çekilerek düzeltilmeli ve kapatılmalıdır.
 • 5mm’den büyük bozukluklar ve perde duvarlardaki tij delikleri uygun tamir harçları ile doldurularak tamir edilmelidir.
 • Negatif taraftan su, su buharı ve tuz kusmaları söz konusu ise o yüzeye uygulama yapılmamalıdır.
 • Aşırı geçirimsiz (yüksek dayanım sınıfından) beton ve perde duvarlarda aderansı arttırmak için pürüzlendirme yapılmalıdır.
 • Bitümento BT2K 750, kuru beton üzerine astarlanarak uygulanmalıdır.

Uygulama Şekli

Karıştırma:

Karışım miktarları: 24 kg sıvı bileşen, 8 kg toz bileşen • Toz bileşen, sıvı bileşen içine yavaş yavaş ilave edilerek, 400-600 devir/dk’lık bir karıştırıcı ile 3-5 dakika homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karıştırılan malzeme 1-2 saat içerisinde tüketilmelidir.

Astar uygulaması:

Yüzeylerde; 1/5 ile 1/10 oranları arasında BT2K 750 Bitümlü Sıvı Komponent / su,  1/1 ile 1/2 oranları arasında Bitümer BTR 200  / su veya BT2K 750 A+B karışımı %30 a kadar su ile inceltilerek astar olarak kullanılır.  *Su ile inceltme oranları yüzey emiciliğine göre ayarlanmalıdır.

Kaplamanın uygulanması:

Astar kuruduktan sonra fırça, mala veya püskürtme ile 2 – 6 mm kalınlığında uygulanır. Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve su yalıtım katmanının maruz kalacağı su basıncına göre daha fazla uygulanabilir. İki katlı uygulama yapılacaksa, ilk katın kürünü alması beklenmeli ve diğer katın uygulamasına daha sonra başlanmalıdır. Büyük alanlarda, yatay-düşey birleşim yerlerinde mekanik özelliklerini arttırmak amacıyla ve çatlakların köprulenmesi için 50-100 gr/m²’lik polyester keçe veya cam elyafı donatı ile kullanılması önerilir. Hazırlanan karışım hava sıcaklığına bağlı olarak 1-2 saat içerisinde tüketilmelidir. Uygulama aletleri uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Zamanında temizlenmemiş aletler daha sonra tiner ile temizlenebilir.

Tüketim

Uygulamanın yapıldığı yüzeyin durumu ve yalıtım katmanının maruz kalacağı su basıncına göre değişkenlik göstermekle birlikte;

 • basınçsız suya karşı(3 mm kalınlık): min. 4kg/m2
 • basınçlı suya karşı (4 mm kuru kalınlık):min.6 kg/m2
 • taban rutubetine karşı: min. 3 kg/m2

Ambalaj

Likit ve toz bileşenleri 32 kg’lık plastik kovada (Likit; 24 kg, Toz; 8 kg)

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Kuru bir yerde saklanmalı, güneş ve dondan korunmalıdır. Ürün 0oC’nin altındaki sıcaklıklarda donar.

Raf ömrü, açılmamış orijinal ambalajında ve uygun depolama koşullarında 12 aydır.

Uyarılar

 • Toz bileşen çimento esaslı olduğundan tozu solunmamalıdır.
 • Eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
 • Cilde ve göze teması halinde bol su ve sabun ile yıkanmalı, göz temasında hemen doktora başvurulmalıdır.
 • Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
 • Boş ambalajlar içmesuyu ve gıda maddesi depolamak için kullanılmamalıdır.
 • Uygulamadan sonra kullanılan aletler su ile yıkanmalıdır.

Talep Formu

  Benzer Ürünler