Foamboard 1500

Çatı arası kullanılan eğimli çatıların ısı yalıtımında kullanılan, yüzeyi düz ekstrüde polistiren levhalardır.

Uygulama Alanları

  • Foamboard 1500 D ısı yalıtım levhaları, merteklerin üzerine uygulanır.
  • Çatı tahtası kullanılmadan yapılan bu uygulamada, her türlü çatı kaplaması kullanılabilir.
  • Kullanılacak ısı yalıtım levhası ile aynı kalınlıkta olacak şekilde, bitiş çıtası saçak boyunca mertek uçlarına çivi veya vida ile tespit edilir.
  • Foamboard levhalar, bitiş çıtasından başlamak üzere mahyaya doğru merteklerin üzerine, merteklere dik yönde yerleştirilir.
  • Levhaların kenar binilerinin tam intibak etmesine özen gösterilmelidir.
  • Baskı çıtaları, merteklerin üzerine gelecek şekilde Foamboard levhaların üzerinden çakılır. Su buharı geçirgen bir su yalıtım örtüsü, saçak seviyesinden mahyaya doğru birbiri üzerine bindirilerek döşenir.
  • Baskı çıtalarına dik yönde atılan kiremit tespit çıtaları baskı çıtalarının üzerine çivilenir.
  • Kiremit tespit çıtalarının üzerine kiremitler tutturularak uygulama tamamlanır.

Talep Formu

    Benzer Ürünler